Św. Aleksander Sauli 11 października.
pch24.pl
szuirad1

Św. Aleksander Sauli

Służył duszom w konfesjonale, głosił Chrystusa na ambonie, otwierał serce na potrzeby wiernych – nie pragnąc odpłaty ani wdzięczności. Należał też …