lv.news
17

Francisks pieprasa absolūtu paklausību

“Ir pretrunīgi būt Pontifikāta pārstāvim, kritizējot pāvestu aiz muguras, ja Jums ir blogi vai pat esat pievienojušies naidīgām grupām, kūrijai vai Romas baznīcai,” 13. jūnija auditorijas laikā …