vi.news
40

Francis bổ nhiệm người kế nhiệm Hồng y Pell

Francis đã bổ nhiệm (ngày 14 tháng 11) Giáo sĩ Dòng Tên người Tây Ban Nha, Juan Antonio Guerrero Alves, làm Trưởng ban mới của Ban Thư ký Kinh tế của Vatican. Ông sẽ lấp vào vị trí của Hồng y George …