Peter(skala)
48

Svätý Otec vydal apoštolský list Admirabile signum o tradícii betlehemských jaslí

V Prvú adventnú nedeľu 1. decembra pápež František vo františkánskom pútnickom mieste Greccio, 100 km severne od Ríma, slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície …