Prawdziwy ekumenizm, a fałszywy ekumenizm.

W niniejszym artykule chciałabym poruszyć problem ekumenizmu. Zagadnienie to poruszane było już wielokrotnie na łamach wielu książek czy czasopism o tematyce religijnej. Wielu współczesnych teologów …
I Przykazanie Boże-Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"

Kiedy prawdziwie nie przestrzega się tego przykazania, wtedy nie przestrzega się żadnego innego.

Sama deklaracja, że zachowuje się przykazania jest tylko pustym stwierdzeniem, jakby kpiną czynioną z samego Boga.
JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.,,

Pytanie do modernistów, ekumenistów i innych heretyków, typu gromadzący miliony dominikanin ,,szóstak,, Czy rozumieją powyższe, czy dalej będą głosić swoje nauki pochodzące od ZŁEGO ?
m.rekinek likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
PiotrM
To takie proste. Idźcie na cały świat........, 1. Przykazanie i tyle.
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
PiotrM likes this.