Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
61

Hồng Y Müller: Francis trao đạn dược cho những người gọi Giáo hoàng là kẻ phản chúa

Buổi trình diễn Pachamama của Francis "xác nhận với nhiều giáo phái chống Công giáo hung hăng ở Nam Mỹ và các nơi khác về chính luận của họ rằng người Công giáo là những người thờ hình tượng và rằng …