Sinodo vadovas: Plunksnoms sakome taip, bet sutanų matyti nenorime

Kardinolas Lorenzo Baldisseri, 79 m., Sinodo generalinis sekretorius, spalio 7 d. „Amazonės“ sinodo pradžioje delegatams paskelbė, kad „mes galime [= turėtume] apsirengti „dvasininkų rūbais“, bet …