izzza
371.2K

O. Jacek Salij OP: Dlaczego Jezus był Żydem

Pytanie: Jak teologia wyjaśnia ekskluzywizm żydowski pierwszych chrześcijan? Świadczą o nim nawet Ewangelie. Z niektórych tekstów ewangelicznych wynika, jak gdyby Chrystus przyszedł zbawić samych …
fartuszniak
Ten teks "W obronie Tradycji Kościoła", to znam i to jest pogląd tego autora.
Ważniejsze jest to co powiedział Pius IX o Matce Bożej.
Już pisałem, że dla Katolika niegodziwe jest robienie jakichkolwiek odniesień, co by umniejszało Świętość Matki Bożej.
wacula25@wp.pl
Wyświetlenia
808

xAlbertMaryja była Żydówką

Maryja była Żydówką
Żydowskie korzenie Maryi jest podkreślone przede wszystkim przez trzeciego ewangelistę, Łukasza. W scenie zwiastowania Dziecię, które ma być poczęte, zostaje opisane przy pomocy tytułów i odniesień zrozumiałych tylko w kontekście Starego Testamentu oraz znajomości instytucji oraz teologicznego rozumienia królestwa Izraela. …More
Wyświetlenia
808

xAlbertMaryja była Żydówką

Maryja była Żydówką
Żydowskie korzenie Maryi jest podkreślone przede wszystkim przez trzeciego ewangelistę, Łukasza. W scenie zwiastowania Dziecię, które ma być poczęte, zostaje opisane przy pomocy tytułów i odniesień zrozumiałych tylko w kontekście Starego Testamentu oraz znajomości instytucji oraz teologicznego rozumienia królestwa Izraela. Dlatego też anioł mówi: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,32-33). Także hymn, który Maryja wyśpiewuje w domu Elżbiety, Magnificat (Łk 1,46-55) jest cały inkrustowany cytatami oraz nawiązaniami do Starego Testamentu. Faktem, który explicite świadczy o tym, że rodzice Jezusa przestrzegają dokładnie żydowskich norm religijnych, jest także postępowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obrzezania (2,21) oraz ofiarowania w świątyni (2,22-24). Faktem świadczącym równie dobitnie o tym, że Maryja i Józef byli wyznawcami religii Mojżeszowej jest także fakt wyruszania na coroczną pielgrzymkę do Jerozolimy (Łk 2,41-50).
wacula25@wp.pl
Quas Primas A kim ty jesteś i za kogo się uważasz prosta kobieto
One more comment from wacula25@wp.pl
wacula25@wp.pl
To że nie chcecie moi mil Państwo obrażać Jezusa Chrystusa stwierdzeniem: Jezus był żydem. Nie ma co się obawiać. Teza jest poprawna i nic Jezusowi nie ujmuje. Co więcej, objawia większą tajemnicę BOŻĄ ...
Quas Primas
Ty jeszcze masz czelność kogoś pouczać bezczelny typie?
-----------------------------------
wacula25@wp.pl 6 minuty temu

Tymoteusz Moim skromnym zdaniem niepotrzebnie stajesz w obronie zła chociaż masz prawo wyboru zawsze
wacula25@wp.pl
Tymoteusz Moim skromnym zdaniem niepotrzebnie stajesz w obronie zła chociaż masz prawo wyboru zawsze
Tymoteusz
Wacula25@wp.pl :
„A gdy wchodzi zdziwaczała Quas Primas. to nikt z nią nie chce rozmawiać ponieważ nie umie rozmawiać po ludzku”

Z pewnością Szanowna Quas Primas nie jest zdziwaczała, tylko gorąca w swoich spostrzeżeniach...

Ze mną Quas Primas rozmawia bez żadnych problemów.

Moim zdaniem dewizą Quas Primas są poniższe słowa z Ewangelii :
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie,…More
Wacula25@wp.pl :
„A gdy wchodzi zdziwaczała Quas Primas. to nikt z nią nie chce rozmawiać ponieważ nie umie rozmawiać po ludzku”

Z pewnością Szanowna Quas Primas nie jest zdziwaczała, tylko gorąca w swoich spostrzeżeniach...

Ze mną Quas Primas rozmawia bez żadnych problemów.

Moim zdaniem dewizą Quas Primas są poniższe słowa z Ewangelii :
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5, 37).

Z pozdrowieniem dla Szanownego Waculi25@wp.pl :-)
Quas Primas likes this.
Tymoteusz
Wacula25@wp.pl :
Quas Primas Podobna jesteś do Żydówki oni też nie rozumieli Chrystusa to jego obrażali ale oni mieli jakąś szkołę a ty ?”

Z pewnością Szanowna Quas Primas jest po szkołach. Zupełnie inną kwestią jest to, że do poprawnej interpretacji Ewangelii, czyli nauki Pana Jezusa nie potrzeba żadnych szkół, i to jest piękne w chrześcijaństwie :-)
Quas Primas likes this.
fartuszniak
W apokryfie jest:
"Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował,
że jego prośby zostały wysłuchane",

to znaczy, że narodzenie Maryi było za przyczyną Boga.
Katolicy mają dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Jeżeli Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta to nie może być Żydówką w rozumieniu ziemskim, bo Syn Boga mógł się narodzić tylko z Niepokalanej Matki, bo by został skalany …More
W apokryfie jest:
"Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował,
że jego prośby zostały wysłuchane",

to znaczy, że narodzenie Maryi było za przyczyną Boga.
Katolicy mają dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Jeżeli Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta to nie może być Żydówką w rozumieniu ziemskim, bo Syn Boga mógł się narodzić tylko z Niepokalanej Matki, bo by został skalany ziemskim grzechem. Jeżeli zaczniemy podważać Świętość Matki Bożej to uderzymy w podstawę katolickiej wiary. Żydzi opisani w Nowym Testamencie ukrzyżowali Pana Jezusa. Widocznie komuś zależy na tym, by takim zbędnym rozważaniem uderzyć w katolicką wiarę.
Nie dajmy sobie podważać dogmatów katolickiej wiary !
Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta i koniec.
Matka Boża jest pośredniczką wszelkich łask.
=> Maryja naszą Hetmanką
Matricaria
No zaraz,Maryja wzięła ciało i krew od swej matki Anny więc jest Żydówką z krwi i kości,temu nie da się zaprzeczyć.A z Joachima to było takie zakute żydzisko że swoją trzyletnią Marię ofiarował na służbę w świątyni.
wacula25@wp.pl likes this.
waz2054
W sumie nie znalazłem odpowiedzi na zadane pytanie dlaczego Pan Jezus był Żydem, a szkoda. Natomiast dałem się zwieść słowom: "Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela". A dlaczego? Dlatego, że mam prawo wnioskować, na podstawie dogmatu o jedności natury Trójcy Świętej, że Bóg Ojciec też jest Żydem.
fartuszniak
=> Św. Anna i Joachim - rodzice Maryi
"Z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150 Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował,
że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach …
More
=> Św. Anna i Joachim - rodzice Maryi
"Z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150 Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował,
że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej Córki, której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina
".

Św. Łukasza 1:34-35
"A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża?
I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym
".
Św. Jana 1:13-14
"Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy
".

Maria narodziła się za przyczyną Bożego miłosierdzia.
W 1854 roku papież Piusa IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Maryia poczęła Syna Bożego za przyczyną Ducha Świętego. Ojcem Jezusa i Maryi "jest sam Bóg, stwórca każdego człowieka", więc biologiczne związki z ówczesnym narodem żydowskim są bardzo małe. Jezus Chrystus jest przede wszystkim Synem Bożym, który przyszedł na świat dla zbawienia wszystkich ludzi.

Św. Jana 1:11
"Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli".

Skąd takie podkreślenie, że Jezus był Żydem ?
=> Jezus o Żydach
Przecież Żydzi odrzucili Jezusa, przez to utracili łaskę narodu wybranego przez Boga. W 70 roku Rzymianie zburzyli Świątynię Heroda w Jerozolimie i
też zginęło 1 milion Żydów, w tym cała żydowska hierarchia kapłańska.
=> www.ultramontes.pl/Historia_biblijna_12.htm
Matricaria
Święty Józef umarł nie ochrzczony czyli jako starozakonny a jest katolickim świętym,to niby jak?
Matka Boża i Pan Jezus przynajmniej się nawrócili ale Józef biedny nie zdążył.
KamilMila
Sprawa sporna i nie sporna.
yaphet
Tak jak powiada Michalkiewicz szydząc z szabesgoi w sutannach: zetknięcie się Zbawiciela z judaizmem skończyło się dla Niego tragicznie.
Weronika..S and 2 more users like this.
Weronika..S likes this.
adan2 likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Weronika..S
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, którego żydzi ukrzyżowali.
turysta569 and one more user like this.
turysta569 likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Weronika..S
@Rafał_Ovile co masz na myśli?
Rafał_Ovile
Weronika..S jak bluźnierstwo przeciw Chrystusowi - Bogu.
Weronika..S
Apokalipsa 3,9: ,,Oto Ja daję ci ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią,,. Być może chodzi tu o to, że prawdziwi żydzi przyjęli Chrystusa jako Mesjasza, a pozostali to ,,synagoga szatana,, bowiem jak te słowa Apokalipsy można inaczej rozumieć.
wacula25@wp.pl
Quas Primas a przy dobrym piwku się bardzo miło rozmawia weź i Ty ale z jajkiem i cukrem ciemne piwko jak dla kobiety zobaczysz jaka pycha
Młot na posoborowe aberracje likes this.
wacula25@wp.pl
Pan Jezus poprzez zewnętrzne oznaki pokazywał swoje żydostwo. Nosił „citcit” (tałes) na swoim ubraniu (ew. Łukasza 8.43; Ew. Mateusza 14.36), co służyło jako przypomnienie o przykazaniach (4 Księga Mojżeszowa 15.37-39). Uczestniczył w święcie Paschy (Ew. Jana 2.13) i wybrał się do Jerozolimy (5 Księga Mojżeszowa 16.16) w najważniejszym dniu pielgrzymki Żydów. Brał udział w Święcie Sukkot, …More
Pan Jezus poprzez zewnętrzne oznaki pokazywał swoje żydostwo. Nosił „citcit” (tałes) na swoim ubraniu (ew. Łukasza 8.43; Ew. Mateusza 14.36), co służyło jako przypomnienie o przykazaniach (4 Księga Mojżeszowa 15.37-39). Uczestniczył w święcie Paschy (Ew. Jana 2.13) i wybrał się do Jerozolimy (5 Księga Mojżeszowa 16.16) w najważniejszym dniu pielgrzymki Żydów. Brał udział w Święcie Sukkot, Święcie Namiotów itd
Weronika..S
Jezus jest Synem Bożym, biada tym, którzy o tym zapominają. Ponadto w tytule napisano ,,Jezus był Żydem,, no dobrze, a teraz kim jest dla nich, dla żydów, skoro Go ukrzyżowali i obecnie walczą z nim i Jego wyznawcami?
Quas Primas and 4 more users like this.
Quas Primas likes this.
Agata.B likes this.
wacula25@wp.pl likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
wacula25@wp.pl No tak zapomniałem, że ty lubisz MÓWIĆ O SOBIE W TRZECIEJ OSOBIE jak na trolla przystało
Quas Primas likes this.
fartuszniak
Ks. Roman Adam Kneblewski
=> Czy Pan Jezus i Matka Boska byli Żydami?
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Matricaria
W Katowicach Pascha była organizowana w kaplicy parafii ewangelicko – metodystycznej. Uczestniczyli w niej zarówno katolicy jak i protestanci z różnych kościołów. Czyżby Duch Święty czynił coś nowego w Kościele?

W Katowicach w XIX wieku odbył się zjazd Żydów na którym zapadła decyzja o powstaniu państwa Izrael.Jak widać Duch Święty lubi to miasto a na taką ekumeniczną Paschę miło byłoby sie …More
W Katowicach Pascha była organizowana w kaplicy parafii ewangelicko – metodystycznej. Uczestniczyli w niej zarówno katolicy jak i protestanci z różnych kościołów. Czyżby Duch Święty czynił coś nowego w Kościele?

W Katowicach w XIX wieku odbył się zjazd Żydów na którym zapadła decyzja o powstaniu państwa Izrael.Jak widać Duch Święty lubi to miasto a na taką ekumeniczną Paschę miło byłoby sie wybrać.Muzyka żydowska to nie jakiś cienki gospel na który uwzięli się nasi muzycy chrześcijańscy,mnie już to mierzi.Rada bym jakiejś kulturowej odmiany .
wacula25@wp.pl likes this.
wacula25@wp.pl
Quas Primas Podobna jesteś do Żydówki oni też nie rozumieli Chrystusa to jego obrażali ale oni mieli jakąś szkołę a ty ?
Quas Primas
Spadaj, trollu żydowski!!!
-------------------------
wacula25@wp.pl teraz

Quas Primas A goper ma rację czytaj
wacula25@wp.pl
Quas Primas A goper ma rację czytaj
Quas Primas
A tobie "bęcwale" o co chodzi?
------------------------------
wacula25@wp.pl 5 minuty temu

Quas Primas OPANUJ się proszę Cię
Kłaniam się tobie żydzie jedyny,
całuję ręce, nie bez przyczyny
ja, proch mizerny, bracie mój drogi
wybieram żywot, jakże ubogi...

Kłaniam się waszym rzymskim diasporom,
niech się do skarbów w sejfach dobiorą.
Nam, katolikom oprócz pokuty,
wystarczą nasze podarte buty.

Bo my pokornie wszystko zniesiemy,

walczyć z "robactwem" już nie umiemy.

Dla nas wystarczy prowiant mizerny,

byleby tylko …
More
Kłaniam się tobie żydzie jedyny,
całuję ręce, nie bez przyczyny
ja, proch mizerny, bracie mój drogi
wybieram żywot, jakże ubogi...

Kłaniam się waszym rzymskim diasporom,
niech się do skarbów w sejfach dobiorą.
Nam, katolikom oprócz pokuty,
wystarczą nasze podarte buty.

Bo my pokornie wszystko zniesiemy,

walczyć z "robactwem" już nie umiemy.

Dla nas wystarczy prowiant mizerny,

byleby tylko nie był koszerny.

Bóg na to patrzy z niebios oddali.

zabiera tego co Jego chwali.

Nie pełna micha, nie skrzynia złota

spełni się ludu ciągła tęsknota.

Dla tych co gardzą swym bratem gojem,

ich nie obdarzy wiecznym pokojem.

Ciągła tułaczka im przepisana,

bo nie słuchali przestrogi Pana.
Lemmy7883 and one more user like this.
Lemmy7883 likes this.
Quas Primas likes this.
wacula25@wp.pl
Quas Primas OPANUJ się proszę Cię
Agata.B
Fragmenty Orędzi Jezusa (1908-1943r) S.B. Rozalia Celakówna [263] Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. [264] To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. (…) Powiedz, dziecko, Ojcu, by napisał do Prymasa Polski …More
Fragmenty Orędzi Jezusa (1908-1943r) S.B. Rozalia Celakówna [263] Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. [264] To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. (…) Powiedz, dziecko, Ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyspieszenia Intronizacji. Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Quas Primas
A ja ODWAŻĘ się powiedzieć, że obecne, talmudyczne żydostwo, nie ma NIC WSPÓLNEGO z Żydami z czasów Jezusa Chrystusa. Proszę więc nie wciskać nam kitu, jakoby dzisiejsze plemię żmijowe miało coś wspólnego z Kościołem katolickim.
---------------------------------------------
goper 2 minuty temu

Ludzie zapominają, że Jezus był Żydem. On nie urodził się w rodzinie katolickiej, ani protestanckiej, …More
A ja ODWAŻĘ się powiedzieć, że obecne, talmudyczne żydostwo, nie ma NIC WSPÓLNEGO z Żydami z czasów Jezusa Chrystusa. Proszę więc nie wciskać nam kitu, jakoby dzisiejsze plemię żmijowe miało coś wspólnego z Kościołem katolickim.
---------------------------------------------
goper 2 minuty temu

Ludzie zapominają, że Jezus był Żydem. On nie urodził się w rodzinie katolickiej, ani protestanckiej, ale w rodzinie żydowskiej. Jego mama była Żydówką. On nigdy nie jadł wieprzowiny. Został obrzezany ósmego dnia po swoim urodzeniu. Gdy spotykam się z ludźmi, widzę, że wielu nie dostrzega tego. Ludzie nie pamiętają, jakie są korzenie ich wiary. Odważę się powiedzieć, że jeśli Kościół nie ma żydowskich korzeni to nie jest to prawdziwy Kościół.
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
Agata.B
Antypolonizm i Antyklerykalizm to wielki grzech. Polacy pilnujcie Polski i świętego Kościoła Katolickiego.Waszym obowiązkiem jest bronić Kościóła i wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa przed heretykami, modernistami , reformatorami którzy ulokowali się wewnątrz i na zewnątrz Kościoła Katolickiego
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
wacula25@wp.pl
A ponad to TO nauczanie było poważane wśród ówczesnych Żydów (Ew. Łukasza 4.15). Nauczał w Świątyni w Jerozolimie (Ew. Łukasza 21.37) A gdyby nie był Żydem, jego wejście do tej części Świątyni nie byłoby możliwe (Dzieje Apostolskie 21.18-30). TO JEST WAŻNE .
wacula25@wp.pl
kovanecky Tak więc mój drogi PODEJDŹ DO KRZYŻA CHRYSTUSA i czytaj powoli INRI (łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) – napis umieszczany na krucyfiksach, oznaczający skrót łacińskich słów IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM (Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Według Ewangelii św.
One more comment from wacula25@wp.pl
wacula25@wp.pl
OTO są dowody że JEZUS JEST królem żydowskim Zresztą Jezus rozgłaszał to twierdzenie bardzo wyraźnie, a słuchacze odbierali je z pełną świadomością jego znaczenia i implikacji. Czytamy: „Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (Ewangelia Jana 10:33).Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty …More
OTO są dowody że JEZUS JEST królem żydowskim Zresztą Jezus rozgłaszał to twierdzenie bardzo wyraźnie, a słuchacze odbierali je z pełną świadomością jego znaczenia i implikacji. Czytamy: „Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (Ewangelia Jana 10:33).Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił ...