Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Nový dokument pro-life o súvise satanizmu s potratmi

Obhajcovia potratu sa pridŕžajú paradoxného náboženského sekularizmu. Boj proti náboženstvu sa stal náboženstvom! USA, 8.11.2019 (LifeSiteNews) 025 731 – Prienik pro-potratového fanatizmu so satanis…
obyčajná veriaca žena and one more user like this.
obyčajná veriaca žena likes this.
ľubica likes this.