lt.news
22

Pranciškus teigia: Golgota buvo visiškas Dievo pažadų „paneigimas“

Šventoji Marija, Dievo Motina, Golgatoje turėjo iškęsti „visišką angelo Gabrieliaus pažado paneigimą“, jog jos sūnui bus suteiktas Dovydo sostas, verbų sekmadienio pamokslo metu įsiteikė Popiežius …