Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Stylita
3353

Svatý Maxmilián Maria Kolbe

Rytíř Neposkvrněné
+Joseph+
Stylita
Nemusíme se bát, že si Neposkvrněnou zamilujeme přespříliš, neboť Ji nebudeme nikdy milovat tak, jak Ji miloval Ježíš. A v následování Ježíše je přece podstata naší svatosti.
sv. Maxmilián Maria Kolbe