lv.news
25

200 bīskapi vēlas marksistu kā Amazones sinodes “galveno svēto”

Divsimt Brazīlijas bīskapi rakstīja pāvestam Franciskam, ierosinot viņam atzīt itāliešu misionāru tēvu Ezeceilu Raminu (1953–1985) par mocekli un nosaukt viņu par Amazones sinodes “galveno svēto”, …