Boží slovo na den 7.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani …
Samson1
Ano Slovo Boží říká, že kdo řekne bratru hlupáku, propadá soudu, kdo řekne blázne propadá veleradě a kdo bratra zatracuje propadá pekelnému ohni.
Jinak k 7.2. Každý má svého soudce, slovo které slyšel a nepřijal.
Samson1
soli pusu. Ono to bylo za to, že mne vždycky chtěla tahat s mystického těla Krista - církve jak bolavý zub. Vypadnout musí infiltráti jak škrtavky a tasemnice.
No na Sputniku má video, jak se staví nový chrám armádě.
Samson1
henta mne blokla? Nesnášií pravdu. cz.sputniknews.com/…/201902079134784…
Zedad
@henta v jakem nicku? Nerozumim!
Zedad
Co?
Zedad
Hospodin je veliký
Zedad
@henta přečti si článek
Zedad
@henta žalm 48;
One more comment from Zedad
Zedad
@henta Malachiáš 1,5
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. A to, co viděli, bylo tak …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která (byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. A to, co viděli, bylo tak hrozné, že Mojžíš řekl: `Celý se třesu strachem.' Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.
Zid 12,18-19.21-24

Žalm:
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.

Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
je městem velikého krále.
Bůh se ukázal v jejích pevnostech
jako jistá ochrana.

Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli
v městě Hospodina zástupů,
v městě našeho Boha:
Bůh mu dává věčné trvání.

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství
ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
sahá až na konec země.
Tvá pravice oplývá spravedlností.
Zl 48

Evangelium: Mk 6,7-13

Církevní kalendář:
sv. Richard
catholica.cz
Zedad likes this.