blogspot.com

In Rome, Catholics discuss two possibilities: that the conclave that chose Bergoglio was invalid …

Pre-Synod Report: Invalid Conclave or Heresy? by Michael Voris, S.T.B. • ...
W Rzymie katolicy omawiają dwie możliwości: że konklawe, która wybrała Bergoglio, było nieważne lub że Bergoglio nie jest papieżem, ponieważ jest heretykiem
À Rome, les catholiques discutent de deux possibilités: que le conclave qui a choisi Bergoglio soit invalide ou que Bergoglio ne soit pas un pape, soit parce qu'il est un hérétique.
One more comment from la verdad prevalece
In Rom diskutieren die Katholiken zwei Möglichkeiten: dass das Konklave, das Bergoglio gewählt hat, ungültig ist oder dass Bergoglio auch kein Papst ist, weil er ein Ketzer ist