Slotdocument Synode: Celibaat afgeschaft, "diaconessen" aangevraagd

De afgevaardigden van de Synode stemden met ongeveer 140 [niet-representatieve] stemmen en tegen de wil van het Evangelie om het celibaat af te schaffen, vanwege een vermeend tekort aan priesters in …