lv.news
18

Beļģijas reformu arhibīskaps pievienojas Ratzingeram / Sārai viņu lūgumā

Monsinjors Andrē Leonards, bijušais Briseles arhibīskaps no Beļģijas lūdza visus Baznīcas bīskapus pievienoties Benedikta / Sāras lūgumam par priesteru celibāta graušanu (HommeNouveau.fr, 17. …