vi.news
19

Francis chấp nhận "đơn từ chức" của Trưởng giàn hợp xướng Nhà nguyện Sistine

Ngày 10 tháng 7, Vatican tuyên bố rằng Cha Salêdiêng Massimo Palombella, 51 tuổi, đã "kết thúc nhiệm vụ" làm Trưởng Ban hợp xướng nhà nguyện Sistine của mình. Giáo hoàng Francis đã chấp nhận "yêu …