PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI

PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI Nekaltajai Marijos Širdžiai 2007 05 01 PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI 1917 metais Portugalijos kaimelyje Fatimoje trims piemenėliams Liucijai, Jacintai ir Pranciškui …