vi.news
44

Canada chỉ ra nơi mà Francis sẽ đưa đám đông hạnh phúc của mình tới - bởi cha Reto Nay

Giáo hội Anh giáo Canada đã thực hiện tất cả các "cải cách" của Giáo hoàng Đức Francis mà đám đông vui vẻ vẫn đang mơ về. Họ đã thay đổi phụng vụ (1962), giới thiệu đại kết (1962), phê chuẩn ly dị (…