Coburg
109

Zo zjavenia Panny Márie 4. 12. 2019 - výročie, sviatok Kráľovnej pomoci

Svätodušnica, púť do Dechtíc, hovorí vizionárka Adriana Kúdelová.