Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ľubica
72

Existuje reálne riešenie súčasnej kritickej situácie v RKC ?

Paolo Pasqualucci reaguje na rozhovor, který vedl s kardinálem Burkem, Ross Douthat. Kardinál Burke v něm prohlásil, že podle jeho názoru neexistuje žádný nástroj univerzální církve, který by mohl …More
Paolo Pasqualucci reaguje na rozhovor, který vedl s kardinálem Burkem, Ross Douthat. Kardinál Burke v něm prohlásil, že podle jeho názoru neexistuje žádný nástroj univerzální církve, který by mohl čelit současné kritické situaci.
Rekapitulace současného vývoje:
1.Instrumentum Laboris pro amazonskou synodu se vzdaluje od křesťanské tradice, obsahuje hereze a postoje, které se k herezi blíží.
2.Pokud to papež podepíše, podepíše heretický dokument, který implikuje přetvoření katolicismu na nové náboženství s amazonskou tváří, tedy synkretické náboženství mezi pohanstvím a křesťanstvím s charakterem panteistického naturalismu, s kultem Matky Země a boha Otce-matky, tedy nikdy neslýchanou ohavnost.
3.Protože v tomto případě by se jednalo o nové náboženství a papež by se tím objektivně prohlásil za hlavu nového náboženství, které nahrazuje náboženství katolické, stal by se schizmatikem. To je situace, která se nikdy dříve neuskutečnila a kardinál Burke prohlašuje, že bez precedentu nemá …More