vi.news
22

Hiệu ứng Francis: Người Ý ngừng ủng hộ Giáo hội

Kể từ khi cuộc bầu cử của Francis, số người Ý định đóng thuế sùng bái bắt buộc (otto per mille) cho Giáo hội đã giảm hai triệu,IlMessagero.it đưa tin (ngày 15 tháng 7). Lý do rất đơn giản: Francis …