teologiapolityczna.pl
cedcde

9 listopada. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Komentarz do Ewangelii o. Jacka …

(Ez 47,1-2.8-9.12) Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu …