Evanjelium podľa Matúša - kapitola 24

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; …
Mates5485 likes this.
@Libor Halik Dan12,11-12, viete nam povedat co sa udeje za 45 dni?
Presne sa píše veľké sušenie a prenasledovanie celosvetové a logicky to je po celej zemi aj ťa vojna najväčšia a 3 svetová vojna má byť posledná a najsilnejšia , 3 dní temnoty , 3.5 roka Antikrist. Len teraz neviem po svetovej vojne hneď príde 3 dní temnoty alebo na konci sveta po antikristovi. Ale píše sa to tam na konci článku tak 3 dní musí byť na konci sveta. Tak či tak to je jedno aj tak to …More
Presne sa píše veľké sušenie a prenasledovanie celosvetové a logicky to je po celej zemi aj ťa vojna najväčšia a 3 svetová vojna má byť posledná a najsilnejšia , 3 dní temnoty , 3.5 roka Antikrist. Len teraz neviem po svetovej vojne hneď príde 3 dní temnoty alebo na konci sveta po antikristovi. Ale píše sa to tam na konci článku tak 3 dní musí byť na konci sveta. Tak či tak to je jedno aj tak to príde a musí prísť aj odpad od viery,ktorí už nastáva. Všetko sa musí naplniť až potom na konci sveta príde nás Ježiš Kristus z oblakoch so svojimi nebeskými anjelmi.
Dan12,11-12 tam je rozdiel 45 dni!
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

3 dní temnoty

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Koniec sveta a príchod Ježiša Krista z neba po antikristovi. Vstanú najprv ti,ktorí zosnulí…More
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

3 dní temnoty

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Koniec sveta a príchod Ježiša Krista z neba po antikristovi. Vstanú najprv ti,ktorí zosnulí a sú v očistci a potom mi sa premeníme v sláve dostaneme uzdravujuce nové telo a budeme vzatí do nebeskej slávy,večnosti,Božieho kráľovstva - vytrhnutie ľudí,ktorí slúžia Bohu a staré nebo a zem na ktorej žijeme sa pominie lebo to nové je už pripravené ( bude nové nebo a Nová zem. ), kde prebyvajú spravodlivý a veriaci a nejestvuje čas ani noc.
apredsasatoci likes this.
Hovoria to mnoho aj proroctiev 3 dní temnoty.
tak to je jasne. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka.
Všetko sa naplňuje presne pre dnešnú tažkú a skazenú dobu lebo žijeme v posledných časoch a 3 chrám bude iba ľudskými rukami postavení pre antikrista lebo je už zasvätení.
apredsasatoci likes this.