13:09

Je nekatolík Bergoglio (František) papežem? Modla Pachamama atd.

(13min) 7.1.2020 Debata kněze Libora Halíka s Michalem Semínem. Co dělat? Celá (2h) přednáška Semína i se závěrem, debatou na: www.youtube.com/watch
Hereze materiální, hereze FORMÁLNÍ, idololatrie, povrchnost všeho druhu: papež Bergoglio neustále pokořuje samotnou nejvyšší autoritu církve...10.12.2019 Carlo Maria Viganò, titl. arc. v Ulpiana, apoštolský nunciuswww.lumendelumine.cz/index.php Pre @Peter(skala)
Mates5485
Takže aj ty budeš klamať,že správy a informácie sú všetky dezinformácie? Nie všetky. Videá a obrázky, dokumenty sú dôkazom čo sa deje aj ohľadom čo bola amazonská synoda klaňali sa a modlili sa modlám čiže satanom aj tvoj vysnívaný bergolio, pretože on sám to nariadil a nielen to mnohé ďalšie veci od kedy sa stal nástupcom pápeža a tak robí proti svätému Bohu a jeho prikázaniam. Naplňuje sa …More
Takže aj ty budeš klamať,že správy a informácie sú všetky dezinformácie? Nie všetky. Videá a obrázky, dokumenty sú dôkazom čo sa deje aj ohľadom čo bola amazonská synoda klaňali sa a modlili sa modlám čiže satanom aj tvoj vysnívaný bergolio, pretože on sám to nariadil a nielen to mnohé ďalšie veci od kedy sa stal nástupcom pápeža a tak robí proti svätému Bohu a jeho prikázaniam. Naplňuje sa proroctvo Rím a Vatikán odpadne od viery a stane sa sídlom antikrista takže bude proti Božiemu slovu a pravej katolíckej viere. Ty musíš byť riadne slepý človek, ktorý nevidí čo sa deje a v akej odpadlíckej dobe žijeme. Kúp si okuliare a keď chceš aj ružové.Detektiv

včera

Otec František je nesporně papežem. Semín - Libor Halík - a další jsou hodní křesťané , pro které je největší kámen úrazu existence masmédií, které ovládá vládce světa. Oni si myslí, že to co přichází z masmédií, včetně internetu jsou informace, ale ony jsou to zatím dezinformace. Proto mají v hlavách guláš, třebaže mají dobré srdce.
Fakt je, že Ježíš Kristus jako vtělený Bůh byl, je a bude, a tedy stále prožívá svoje Narození, Ukřižování i Vzkříšení. A my to musíme pokojně prožívat s celou Církví.
Libor Halik likes this.
acer
V Řecku uvidíte františkána, celebrujícího mši svatou, a kolem nohou se mu celou mši motal kocour. Bylo to veselé a roztomilé. V Ugandě seděla při mši na oltáři opička, a nikdo se nepohoršoval. Ale farizej se pohorší nad hladovými učedníky, kteří ve svátek trhají obilí, a tak je to dodnes.
Zedad
acer teď nevím, jestli se té kočičce lidé klaněli jako bohyni.To jsi nenapsal.
Libor Halik and 3 more users like this.
Libor Halik likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Mates5485 likes this.
Stylita likes this.
Stylita
Papež sám nazval sošku pachamamou a její svrhnutí krádeží a aktem proti dialogu.
I slované měli bohyni země , vláhy a úrody.Jmenovala se Mokoš, slovanská forma tzv. Velké Matky, bohyně mateřství a plodnosti jako byly řecká Gaia, védská Durga nebo wiccanská Bohyně, Pachamama z And.
Situace snad není taková, abychom se klaněli Mokoše, nesli ji v slavnostním průvodu do kostela a tam ji vystavili …More
Papež sám nazval sošku pachamamou a její svrhnutí krádeží a aktem proti dialogu.
I slované měli bohyni země , vláhy a úrody.Jmenovala se Mokoš, slovanská forma tzv. Velké Matky, bohyně mateřství a plodnosti jako byly řecká Gaia, védská Durga nebo wiccanská Bohyně, Pachamama z And.
Situace snad není taková, abychom se klaněli Mokoše, nesli ji v slavnostním průvodu do kostela a tam ji vystavili jako předmět hodný úcty vše v zájmu přiblížení slovanských pohanských tradic s katolicismem.
Jistě by si každý klepal na čelo a nechápal by, proč to dělat.
Amazonie je vzdálená a jaksi tajemná a proto to mnohým nedošlo, co se stalo. Toto nebyla kočka ani opička, to byla modla. Má to být krok k uznání kultur indiánských kmenů a přitom došlo ke klanění hlavou k zemi směrem k modlám v kruhu. Požehnání modly je třešnička na dortu od papeže Františka. Bohužel.
Zedad and 4 more users like this.
Zedad likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Libor Halik likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Mates5485 likes this.
Som rád ,že sa oči otvárajú.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Zedad
Je dobré si poslechnout celou přednášku pana Semína.
Nejdůležitější část z přednášky Semín zapsal na: www.protiproud.cz/politika/4873-na-prahu-a… ....sjednocený postup globalistů s papežem Františkem, který jejich protikřesťanskému projektu poskytuje duchovní záštitu, neznačí vůbec nic dobrého. Navíc hledá nové cesty, jak globalizační proces akcelerovat. Prostřednictvím Vyššího výboru pro uskutečnění deklarace z Abú Dhabí (v tomto dokumentu, pod …More
Nejdůležitější část z přednášky Semín zapsal na: www.protiproud.cz/politika/4873-na-prahu-a… ....sjednocený postup globalistů s papežem Františkem, který jejich protikřesťanskému projektu poskytuje duchovní záštitu, neznačí vůbec nic dobrého. Navíc hledá nové cesty, jak globalizační proces akcelerovat. Prostřednictvím Vyššího výboru pro uskutečnění deklarace z Abú Dhabí (v tomto dokumentu, pod nímž je spolu s Františkem podepsán velký imám Ahmed al-Tayeb, se mj. praví, že si Bůh přeje náboženskou pluralitu) vyzývá OSN, aby vyhlásil 4. 2., tedy den, kdyby byla deklarace podepsána, Světovým dnem všelidského bratrství. Méně pozornému čtenáři je třeba připomenout, že tato výzva nevzešla ze zasedání zednářského Velkého Orientu, ale z Vatikánu…
To však není jediná výzva, s kterou se v poslední době František obrací na veřejně činné osoby. Blíže nespecifikované osobnosti, věnující se výchově a vzdělávání mládeže, zve na 14. května 2020 do Říma, aby jim předložil svůj plán na vytvoření „globálního výchovného spojenectví“.
Globální vesnice
Pozvánka byla zveřejněna v plném znění a je k mání v českém překladu. Kriticky by šlo komentovat snad každou větu této výzvy, pro naše potřeby však stačí všimnout si těch nejkřiklavějších.
„Je zapotřebí globálního výchovného spojenectví, které nás přivede k univerzální solidaritě a novému humanismu.“ Co myslí František „novým humanismem“? V textu pozvánky ani jiných jeho prohlášeních žádné bližší vymezení nenalezneme. František však není první, kdo tento termín použil. Odhlédneme-li od svobodných zednářů, je jeho nejvýraznějším propagátorem tzv. Humanistické hnutí. Založil je roku 1969 již zesnulý Mario Luis Rodríguez Cobos, zvaný Sila, jeho základní poselství je v českém překladu zveřejněno.
V projevu z roku 1988, proneseném v Buenos Aires, tedy původním působišti J. Bergoglia), mj. říká: „Humanistické hnutí je praktické vyjádření ideálu polidštění Země a snahy přiblížit se Celosvětovému lidskému národu. Je to semínko nové kultury v této civilizaci, která se postupně stává celoplanetární a která bude muset změnit směr, kterým se ubírá, přijmout a ocenit rozmanitost a zaručit rovná práva a stejné příležitosti všem lidem, a tím i důstojnost, kterou si každý zaslouží už kvůli prostému faktu, že se narodil.“
Zpět k Františkovi: „Každá změna však vyžaduje výchovný proces. Nemůžeme měnit, aniž bychom k této změně vychovávali. Africké přísloví praví, že k výchově dítěte je zapotřebí celé vesnice. Musíme však tuto vesnici vytvořit. Všichni společně, abychom vychovávali děti, vychovávali budoucnost.“
Františkova představa světa jako globální vesnice je pochopitelně utopická. Výzva k jejímu uskutečnění tím však není o nic méně nebezpečná. Zajímavé je jeho užití výrazu „k výchově dítěte je zapotřebí celé vesnice“. Oblíbila si jej také Hillary Clintonová, která jej použila do názvu své knihy It Takes a Village, v níž obhajuje pojetí výchovy, nad níž má státní moc politickou a ideologickou kontrolu. Přirozenoprávní zásada, že primárními vychovateli dětí jsou jejich rodiče, je tak s představou Clintonové a papeže Františka jen obtížně slučitelná.
„Musíme si počínat tak, aby v této vesnici vznikala globální konvergence smlouvy všech obyvatel Země a 'společného domu', a výchova tak vytvářela mír, spravedlnost a přijetí mezi všemi národy lidské rodiny, jakož i dialog mezi náboženstvími. Vesnici univerzální, ale také osobní a pro každého. Musíme zakládat výchovný proces na vědomí, že všechno na světě je vnitřně propojeno a je nutné nalézt jiné koncepty ekonomie, politiky, růstu a pokroku. Musíme mít odvahu formovat lidi ochotné dávat se do služeb pospolitosti.“
Bolševický kolektivismus jako vyšitý, tentokrát v celoplanetárním měřítku…
Mates5485 likes this.
Zedad
Přesně tak. Upřeme svůj zrak na Ježíše. I dnešní doba včetně obrázku nahé ženy kojící lasičku a dítě ve vatikánském kostele, tak to všechno bude jednou posouzeno.
Pán Ježíš povolal pastýře beránků, a tak to bude platit do konce věků.
Detektiv and 2 more users like this.
Detektiv likes this.
Mates5485 likes this.
Stylita likes this.
Detektiv
Otec František je nesporně papežem. Semín - Libor Halík - a další jsou hodní křesťané , pro které je největší kámen úrazu existence masmédií, které ovládá vládce světa. Oni si myslí, že to co přichází z masmédií, včetně internetu jsou informace, ale ony jsou to zatím dezinformace. Proto mají v hlavách guláš, třebaže mají dobré srdce.
Fakt je, že Ježíš Kristus jako vtělený Bůh byl, je a bude, a …More
Otec František je nesporně papežem. Semín - Libor Halík - a další jsou hodní křesťané , pro které je největší kámen úrazu existence masmédií, které ovládá vládce světa. Oni si myslí, že to co přichází z masmédií, včetně internetu jsou informace, ale ony jsou to zatím dezinformace. Proto mají v hlavách guláš, třebaže mají dobré srdce.
Fakt je, že Ježíš Kristus jako vtělený Bůh byl, je a bude, a tedy stále prožívá svoje Narození, Ukřižování i Vzkříšení. A my to musíme pokojně prožívat s celou Církví.
pánu detektívovi niektoré stopy zrejme unikli.. Je to dobrý detektív? Materiálu je dosť.
Mates5485 likes this.
In nomine Jesus likes this.
Alibistické. Keby takto premýšľali naši predkovia už dávno máme koniec sveta. Zasa na druhej strane, dá sa niečo robiť s týmto odpadom? Človek a jeho slobodná vôľa + konzum + ovocie 2 VK. Výsledok vidíme v priamom prenose. Tela si nezachránime. Zachráňme si aspon duse!
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Marian7 likes this.