Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Kuffovci a Národná koalícia chcú prispieť k vytvoreniu politickej sily, ktorá má šancu poraziť …

Kuffovci a Národná koalícia chcú prispieť k vytvoreniu politickej sily, ktorá má šancu poraziť liberalizmus. Kresťanská demokracia – život a prosperita (KDŽP – Aliancia za Slovensko) a Národná koalíc…More
Kuffovci a Národná koalícia chcú prispieť k vytvoreniu politickej sily, ktorá má šancu poraziť liberalizmus.
Kresťanská demokracia – život a prosperita (KDŽP – Aliancia za Slovensko) a Národná koalícia sa zhodujú, že Slovensko pred dôležitými parlamentnými voľbami v roku 2020 potrebuje silný pronárodný blok politických strán.
Verejne deklarujú, že vstúpia len do takého zoskupenia, ktoré bude pronárodné, zaviaže sa chrániť počatý život a rešpektovať demokratické princípy s odsúdením krívd minulosti voči všetkým nespravodlivo trpiacim ľuďom v našich dejinách.
Kuffovci, ako sa KDŽP – Aliancia za Slovensko zvykne ľudovo nazývať, a Národná koalícia sa dohodli na spoločnom postupe. Pod dohodou, ktorú zverejnili na sociálnej sieti, sú podpísaní predsedovia obidvoch strán Thomas Taraba a Slavěna Vorobelová. Ako vyplýva z textu spoločného vyhlásenia, svojimi podpismi sa zaväzujú spoločne postupovať v rokovaní s ďalšími politickými subjektmi ohľadom predvolebnej spolupráce.
Voľby v roku 2020 …More