ms.news
46

Francis Mengangkat “Semangat Assisi”, Menggelar Heresi Abu Dhabi “Langkah Penting"

Ia merupakan “sumber kegembiraan” menunjukkan persidangan antara agama 1986 di Assisi atas usaha John Paul II terus berkembang, kata Pope Francis dalam ucapannya semasa Konferens Keamanan …