ŚW.FILOMENA
1738

JEZUS: Czystość małżonków! Anna i Joachim ją posiadali. Nie trzeba bowiem dziewictwa, aby być …

Maria Valtorta – POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA 4. «JOACHIM POŚLUBIŁ MĄDROŚĆ BOŻĄ, ZAWARTĄ W SERCU SPRAWIEDLIWEJ NIEWIASTY» JEZUS MÓWI: «Sprawiedliwi zawsze są mędrcami. Będąc bowiem przyjació…
ŚW.FILOMENA
>DEO GRATIAS !!!