Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. marca 2019

Posolstvo Kráľovnej pomoci Modlite sa a postite „Moje premilé deti! Dnes vám chcem opäť darovať vieru z mojej viery, aby ste dokazovali vernosť Bohu pri kráčaní na Golgotu i v sláve Vzkriesenia. …
Ružena
čo myslíte, koho volili pútnici do Dechtíc? Tipujem z okolia Mikloška, teda progresívne Slovensko. Všetko podľa plánu. Aj ked nič proti pôstu.
Ladislav Bajza likes this.
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Peter(skala) likes this.