Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Lenga pod ostrzałem, gdyż jako jedyny mówi prawdę o antypapieżu Bergoglio.
BAH
Biskup TW "Lucjan" zawiesza Arcybiskupa!?
Lenga pod ostrzałem! Ks. Isakowicz - Zaleski wRealu24!

www.youtube.com/watch
Niektórzy na tym portalu mają zaburzenia natury psychicznej..
"Jeżeli biskupi polscy twierdzą, że ja (abp Lenga) nie należę do polskiego Kościoła, to jakim PRAWEM mi coś nakazują czy zakazują. Niech sie lepiej nawrócą póki czas. Mi zależy na ich zbawieniu..."
2 more comments from Quas Primas
Abp Paweł Lenga, to Kapłan na nasze czasy. Czasy APOSTAZJI !!!
MOŻEMY SIĘ NA ZŁO NIE GODZIĆ.. i POSTĘPOWAĆ WG PRECYZYJNYCH REGUŁ:

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI


O cichej wojnie Chrystusowego pokoju

1. Synu! Gdzie Moje prawa nie panują, tam nie jest w poszanowaniu żaden obowiązek.

2. A gdzie nie pełnią się obowiązki, którem Ja nałożył, żadnemu z twych praw zadość się nie stanie.

3. Gdzie Ja nie mam wolności, tam złość uciska wszy…
More
MOŻEMY SIĘ NA ZŁO NIE GODZIĆ.. i POSTĘPOWAĆ WG PRECYZYJNYCH REGUŁ:

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI


O cichej wojnie Chrystusowego pokoju

1. Synu! Gdzie Moje prawa nie panują, tam nie jest w poszanowaniu żaden obowiązek.

2. A gdzie nie pełnią się obowiązki, którem Ja nałożył, żadnemu z twych praw zadość się nie stanie.

3. Gdzie Ja nie mam wolności, tam złość uciska wszystko jarzmem niewoli.

4. Jeśli nieprawość pocznie zwyciężać, skończy się na prześladowaniu prawdy.

5.
Neutralność nie jest możliwa i okłamuje sama siebie.

6. Nikt chytrzej nie nastaje na Me prawa, jak ten, co rozprawia o neutralności.

7. Kto mówi, że chce zachować neutralność w sprawie religii, ten jednym zamachem chce zniszczyć cały owoc Mego posłannictwa i odkupienia.

8. Szczytem wzgardy i krzywdy jest niesprawiedliwość, która obłudnie stroi się w pozory bezstronności.

9. Gdzie dobro nie ma prawa wolności, tam koniecznie być musi wolność dla złego.

10. Mnogość zła zwyciężaj obfitością dobrych uczynków.

11. Obfitością dobra pokonywaj obojętność złych sumień.

12. Nie dowierzaj zawieszeniu broni; ustawać w walce, to dawać nieprzyjacielowi w rękę broń i zwycięstwo.

13. Jeśliś niezdatny do walki, czyń dobrze na wszystkie strony.

14. Ale jeżeli umiesz walczyć, broń wytrwale praw Moich, a zabezpieczysz sobie prawa własne.

15. Synu! Jeśli Mój Kościół nie cieszy się wolnością, ty też nigdy wolności nie zażyjesz.

16. Jeżeli Kościół praw swych wykonywać nie może, nie będzie uszanowana wolność twego sumienia.

17. Jeśli nie nauczysz się walczyć o dobro, popadniesz w niewolę złego.

18. Wolność prawdy czyni wolnymi ludzi; o wolność prawdy starać się więc musi, kto chce zdobyć wolność prawdziwą.

19. Staraj się wiele przemyśleć w krótkim czasie; pracuj statecznie; żyj zawsze w Mej obecności; działaj wytrwale.

20. Jeśli dziś jednego, a jutro drugiego ci się zachciewa, będziesz dużo pragnął, a mało czynił.

21. Jeśli chcesz celować na wielu polach, wiele będziesz mówił, a nikogo nie przekonasz.

22. Badaj własne skłonności: Jam wybrał rybaków by użyć ich do połowu ludzi.
O. GABRIEL PALÁU SI,
KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 207-209.
©
Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
Powrót do
spisu treści
Ten post JUŻ 2 godziny temu POWINIEN być na STRONIE GŁÓWNEJ!!!
Dlaczego nie ma???
Odpowiedź jest prosta!
Mark0S
Aparat bezpieczeństwa uznał treść jako niebezpieczną dla "wiosny kościoła"
Mark0S
Tylko wRealu! Arcybiskup Lenga odpowiada mocno na zakazy Biskupa Meringa! Na żywo! też nie pojawił się na głównej stronie tegoż zacnego portalu. Widać że mafia pilnuje ostatnio szczególnie intensywnie.
Pod koniec pieknie mówi ks. Jochemczyk stając w obronie abp Pawła Lengi.
Między innymi mówi: "Jak może biskup AGENT upominać zasłużonego dla Kościoła abp Jana Pawła Lengę?"
Mark0S
Bóg nie da z siebię drwić. Na nic uciszanie, blokowanie, cenzurowanie. Nawet gdyby wszystkich uciszyli KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ!!!
" Ja idę za Chrystusem, a Chrystus wie, jak swoich obronić, tak jak i Jego Pan Bóg ochraniał do czasu pójścia na Drogę Krzyżową, a JEDNAK..... On zwyciężył i diabła pokonał.
Ja Jemu zaufałem i nie będę zawstydzony na wieki"

Abp Paweł Lenga
"Biskup Mering pierwszy rzucił kamień w moją stronę, a środki masowego przekazu szybko to podchwyciły. Biedny biskup Mering stał się na uwięzi w ich działaniach ." powiedział abp Lenga
REWELACJA!!!
Aż boję się o życie abp Lengi, bo faryzeuszom kościelnym przeszkadza prawda o nich...
Boże, miej w opiece tego świątobliwego Kapłana.
Ave Maria gratia plena....
🙏
Mark0S
Nic Mu się złego nie stanie. Nawet gdy Go zabiją. Bóg pomści wszelką krzywdę i odpłaci straszliwą karą posoborowym oprawcom.
REWELACJA!!!
Abp mówi, że NIKT nie zabroni mu głoszenia Słowa Bożego i woła o nawrócenie biskupów.....
Świetnie gasi abp Lenga bzdurny i nierzetelny art. dziennikarzyny z DEONU- pana Krzyżaka!
pmichal
Artykuł pana Krzyżaka (!) to stek insynuacji. Nie zasięgnął opinii u źródła, tylko uroił sobie coś w swej perfidnej głowie.
Bardzo dobrze odpowiada abp Lenga.
Niech faryzeusze zajmujący stanowiska w Kościele uczą się od Abp-a,bo ich mowa nie jest zgodna z nauką Chrystusa.