Posledný odkaz prezidenta Dr. Jozefa Tisu SLOVENSKÉMU NÁRODU: Považujem sa za mučeníka obrany …

V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade. Je to nielen jednoznačný zmyse…More
V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.
Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon stvoril On stvoril a do národa a každého príslušníka vštepil.
Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade tohto zákona Božieho. V druhom rade cítim sa byť mučeníkom obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale i v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť.
Ako si prosím od Vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak sľubujem, že i ja budem za Vás prosiť svetovládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a za národ žehnal, aby národ slovenský bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.
V Bratislave, 18. apríla 1947 o 3. hodine ráno.
Hej Slováci
Hej, Slováci, …More
2 more comments from Anton Čulen
Msgr. V. Trstenský: Dr. Jozef Tiso bol vzorom kresťanského štátnika, verný služobník prirodzeného práva, tvorca sociálnych reforiem, obranca viery, ochranca kresťanstva pred náporom ateistického komunizmu
alianciazanedelu.sk/archiv/3075
MUDr. G. Hoffmann: Zamlčaná pravda o Slovensku- Odsúdením Jozefa Tisu na trest smrti obesením bol spáchaný justičný zločin
alianciazanedelu.sk/archiv/2450