vi.news
70

Từ Buenos Aires: Francis không biết gì về thần học, nhưng quan tâm đến quyền lực

Giáo Hoàng Francis là một "tên ngốc vô văn hóa, thô lỗ" và "không biết gì - không phải là đạo đức, không phải là thần học, không phải là lịch sử. Không có gì. Chỉ có quyền lực làm ông ta thích thú." …