13:18

Dr Monika Gabriela Bartoszewicz: Islam coraz bardziej się radykalizuje - Mag. Polskie Sprawy #216

Dr Monika Gabriela Bartoszewicz: Islam coraz bardziej się radykalizuje - Mag. Polskie Sprawy #216