borgan
190

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcij…

44. Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego? Centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i …
Sw.Joanna
Aby wiedzieć w Kogo się wierzy trzeba dobrze znać Pismo Swiete i nauczanie Kośćioła od zarania.Pierwszym jest Katechizm Rzymski a póżniej Summa Sumorum następnie Katechizm PiusaX.Kto chce podązać za Chrystusem musi najpierw poznać Jego naukę,ale nie tą zmutyowaną.