Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Vatican đánh lừa Chính thống giáo Nga với áo thầy tu

LỉOsservatore Romano đã công bố một bức ảnh về một cuộc họp của Tổ phụ Kyrill của Chính thống giáo Nga với người Công giáo tại Học viện mùa hè Moscow đệ ngũ (23 tháng 8 đến 1 tháng 9). Họ đã tham …