vi.news
56

Lá bài đã được đặt dưới mũ Zucchetto của Francis

Cha Gianfranco Priori, 66 tuổi, còn được gọi là "Cha xứ pháp thuật", là một trong số bảy mươi Capuchin Ý, được tiếp đón bởi Francis vào ngày 10 tháng 10 tại Hội trường Nervi của Vatican cho một buổi …