ľubica
13352

Štyria kardináli predložili tzv. dubiá p. F., pretože súkromne na ne ohľadne AL neodpovedal!

Čtyři kardinálové se zvláštní způsobem vzepřeli papeži: předložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, které se týkají Amoris Laetitia. Jsou to kardinálové: Carlo Caffarra, emeritní kardinál …More
Čtyři kardinálové se zvláštní způsobem vzepřeli papeži: předložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, které se týkají Amoris Laetitia.
Jsou to kardinálové:
Carlo Caffarra, emeritní kardinál z Bologně, Walter Brandmüller a Joachim Meisner, emeritní kardinálové z Německa, a kardinál Raymond Burke.
"Dubia" (pochybnosti) jsou formální otázky předkládané papeži a Kongregaci pro nauku víry. Otázky jsou formulovány tak, že vyžadují zcela jednoznačné jasné odpověď buďto „Ano“ nebo „Ne“ bez teologické argumentace. Není to nový vynález, nýbrž po staletí existující praxe, i když od doby reformace k takovému kroku zatím v církvi nedošlo. Předložená Dubia mají zjednat jasno v těch otázkách, které se staly příčinou nejistoty a zmatku.
Své „pochybnosti“ předali vyzyvatelé papeži nejdříve důvěrnou cestou. „Dubia“ byla papeži předána 19. září 2016. Protože papež na ně dosud neodpověděl, představují je nyní veřejnosti.
Těmito Dubia vstupuje konflikt o AL do „nové fáze“. Papež je vyzván …
More
ľubica
Kolem Amoris přetrvává zmatek

Zmatek nejen přetrvává, ale každým dnem se prohlubuje. Kardinál Meisner se místo odpovědi na dubia dočkal kondolence. Implementace papežova vynalézavého dílka se liší stát od státu, diecéze od diecéze a farnost od farnosti. Co je v Belgii požehnáním, zůstává v Polsku těžkým hříchem. Objevují se rorate-caeli.blogspot.ro/…/urgent-bergogli…, kteří odmítli poda…More
Kolem Amoris přetrvává zmatek

Zmatek nejen přetrvává, ale každým dnem se prohlubuje. Kardinál Meisner se místo odpovědi na dubia dočkal kondolence. Implementace papežova vynalézavého dílka se liší stát od státu, diecéze od diecéze a farnost od farnosti. Co je v Belgii požehnáním, zůstává v Polsku těžkým hříchem. Objevují se rorate-caeli.blogspot.ro/…/urgent-bergogli…, kteří odmítli podat přijímání lidem ve stavu těžkého hříchu. Kardinál Caffarra jménem čtyřech kardinálů (teď už jen tří; přesněji řečeno tří vystupujících veřejně) požádal v dubnu o papežskou audienci. Je červenec a dosud mu nebyla udělena. Nedostal ani žádnou odpověď. Možná vás ale potěší, že si papež František našel opět čas na levicového novináře Scalfariho, se kterým hovořil o nutnosti přetvořit EU ve federaci.
ľubica
peter maria: Tieto slová pápeža Františka ukazujú, aké má tento pápež srdce. S plnosti srdca hovoria ústa... Misericordia ................
no ja to vidim takto:
Mimoriadna dávka ´milosrdenstva´- od rímskeho biskupa Bergoglia.
10 more comments from ľubica
ľubica
21.6. stanovil Vatikán na 28.6. konanie konzistória, pri ktorom p. F. menuje nových členov kardinálského zboru.
Pápež kardinálom: Kardinálstvo je povolanie zblízka nasledovať Pána
6. 11.2016 menoval p. Bergoglio 17 nových kardinálov. Bolo to v dobe, keď štyria kardináli, autori dubií, marne čakali na jeho odpoveď . S napetím bolo očakávané obvyklé sstretnutie p. F. s kardinálskym kolegiom. Brats…More
21.6. stanovil Vatikán na 28.6. konanie konzistória, pri ktorom p. F. menuje nových členov kardinálského zboru.
Pápež kardinálom: Kardinálstvo je povolanie zblízka nasledovať Pána
6. 11.2016 menoval p. Bergoglio 17 nových kardinálov. Bolo to v dobe, keď štyria kardináli, autori dubií, marne čakali na jeho odpoveď . S napetím bolo očakávané obvyklé sstretnutie p. F. s kardinálskym kolegiom. Bratské rozhovory s kardinálmi pred konzistoriom boli teda poprvých raz prekvapivo zrušené. Rozhovory pred konzistoriom sa nekonali, pretože by mohlo dôjsť k nepríjemným konfrontaciám (M. Tosatti 19.11. 2016).
Podobná situacia se bude zrejme opakovat 28. 6 lebo situacia je ešte napätejšia než pred rokom, pretože p.F. odmietol audienciu štyrom kardinálom.
............
no je to nové milosrdenstvo p. F. ???

Mimoriadna dávka ´milosrdenstva´- od rímskeho biskupa Bergoglia
ľubica
Někdo to nazval správně „skandál mlčení“. Roberto de Mattei napsal: »Není to žádné pohoršení ani vzpoura, jestliže spolupracovníci papeže žádají o soukromou audienci a ve své žádosti popisují oprávněně a objektivně roztržku, která se v církvi každým dnem prohlubuje. Skandální je však odmítání Petrova nástupce vyslechnout toho, kdo žádá o přijetí. A to tím spíše, že papež František chtěl učinit…More
Někdo to nazval správně „skandál mlčení“. Roberto de Mattei napsal: »Není to žádné pohoršení ani vzpoura, jestliže spolupracovníci papeže žádají o soukromou audienci a ve své žádosti popisují oprávněně a objektivně roztržku, která se v církvi každým dnem prohlubuje. Skandální je však odmítání Petrova nástupce vyslechnout toho, kdo žádá o přijetí. A to tím spíše, že papež František chtěl učinit ze „vstřícnosti“ „výrobní známku“ svého pontifikátu (homilie 25. května 2013). »Křesťané, kteří žádají o přijetí nesmí najít zavřené dveře«.
Proč tedy odmítat audienci čtyřem kardinálům, kteří nekonají nic jiného než že plní povinnost papežských rádců?
viac:
je to div, že pápež neodpovedá.
ľubica
no uplynulo dosť času a .... je to div, že pápež neodpovedá.......
ľubica
Odvážní kardinálové svým dopisem papeži Františkovi ve věci encykliky Amoris Laetitia rozvířili hladinu, za což jim patří veliký dík. Dočkali se také neomalených útoků od vysokých církevních hodnostářů. K děkanu Římské roty (druhého nejvyššího církevního soudu) Mons. Pintovi se nyní připojil svým článkem v L´Osservatore Romano i španělský kardinál Fernando Aguilar, který na jejich adresu …More
Odvážní kardinálové svým dopisem papeži Františkovi ve věci encykliky Amoris Laetitia rozvířili hladinu, za což jim patří veliký dík. Dočkali se také neomalených útoků od vysokých církevních hodnostářů. K děkanu Římské roty (druhého nejvyššího církevního soudu) Mons. Pintovi se nyní připojil svým článkem v L´Osservatore Romano i španělský kardinál Fernando Aguilar, který na jejich adresu napsal: „Existují lidé, kteří jsou uvězněni v hříšných situacích, litují toho, ale nemohou se z toho osvobodit. Papež učí, že tito lidé budou ze svých hříchů rozhřešeni a bez skandálu mohou přijímat Eucharistii, jestliže upřímně litují.
--------------------------
Kdyby ti, kteří pochybují, šetřili svůj papír a šli ke zpovědi, tak by pochopili lépe…“ víc...Čí milosrdenství? Boží nebo satanovo?
ľubica
ľubica
ľubica
Štyria kardináli sa zvláštnym zpôsobem vzopreli pápežovi: predložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, ktoré se týkají Amoris Laetitia.

Sú to kardináli:
Carlo Caffarra, emeritný kardinál z Bologne, Walter Brandmüller a Joachim Meisner, emeritní kardináli z Nemecka, a kardinál L. Raymond Burke.

"Dubia" (pochybnosti) sú formálne otázky predkladané pápežovi a Kongregácii pre náuku viery…More
Štyria kardináli sa zvláštnym zpôsobem vzopreli pápežovi: predložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, ktoré se týkají Amoris Laetitia.

Sú to kardináli:
Carlo Caffarra, emeritný kardinál z Bologne, Walter Brandmüller a Joachim Meisner, emeritní kardináli z Nemecka, a kardinál L. Raymond Burke.

"Dubia" (pochybnosti) sú formálne otázky predkladané pápežovi a Kongregácii pre náuku viery. Otázky sú formuloané tak, že vyžadujú jednoznačné jasné odpovede buďto „Ano“ aleebo „Nie“ bez teologickej argumentácie. Nie je to nový vynález, ale po stáročia existujúca prax, aj keď od doby reformácie k takémuto kroku zatiaľ v cirkvi nedošlo. Predložená Dubia majú dať jasno v týchch otázkach, ktoré se stali príčinou neistoty a zmätku.

Svoje „pochybnosti“ odovzdali vyzývatelia p. F. najskôr dôvernou cestou. „Dubia“ boli p. F. odovzdané 19. 09. 2016. Pretože p. F.na ne doposiaľ neodpovedal, predstavujú ich teraz verejne.

Týmito Dubiami vstupuje konflikt o AL do „novej fázy“. P. F. je vyzván na najvyššej úrovni, aby sa ospravedlnil.

Ako vyplýva z doprovodného listu 4 kardinálov, nejedná sa o riešenie otázky pripustenia civilne zosobášených k Sv Prijímaniu.
Kardinálov doviedla k ich kroku závažnejšia záležitost: vytýkajú papežovi , že je ohrozenaá celá morálna náuka cirkvi.

Vyzývatelia konštatujú, že medzi veriacimi bol vyvolaný velký zmätok, a to v otázkach, kt.majú pre život cirkvi veľkú dôležitost. Konštatujú súčasne, že i v biskupskom kolégiu vznikajú protichodné interpretácie obsahu 8.kapitoly AL.

P. F. sa rozhodol, že na Dubia neodpovie. Preto štyria vyzyvatelia informujú celý Boží ľud a dávajú svoje materiály k dispozícii verejnosti.

Kardináli dufajú, že ich iniciativa nebude interpretovaná ako obyčajný spor medzi progresistami a konzervatívcami. Ide o blaho duší, najvyšší zákon cirkvi, a nie o podporu politiky určitého druhu.

Ich akcia je prejavom hlbokej kolegiality s p. F. a vášnivej starostlivosti o blaho veriacich. Kardináli pokladajú tento svoj krok za presne vymedzenú povinnost vyplývajúcu z kánonu 349 Kodexu CIC.

original LIST: lumen de lumine cz