Apoštolská penitenciária vydala nótu o nedotknuteľnosti spovedného tajomstva

Hlavný penitenciár kard. Mauro Piacenza so Svätým Otcom pri audiencii účastníkov kurzu o vnútornom fóre (29. marca 2019) (Vatican Media) Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho …
Coburg and one more user like this.
Coburg likes this.
Paxus likes this.