10:59
Norain
2.7K

Mládež sa pýta exorcistu II.časť

Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre