Pele, mele Čaputovej odštartovalo uplynulý víkend v duchu hesla: “Smrádeček, ale teplúčko“! + Film …

Pele, mele Čaputovej odštartovalo uplynulý víkend v duchu hesla: “Smrádeček, ale teplúčko“! + Film Sodoma Keďže podľa reklamného sloganu :“ Pravda je iba jedna“ stalo sa to, že je naozaj iba jedna …More
Pele, mele Čaputovej odštartovalo uplynulý víkend v duchu hesla: “Smrádeček, ale teplúčko“! + Film Sodoma
Keďže podľa reklamného sloganu :“ Pravda je iba jedna“ stalo sa to, že je naozaj iba jedna oficiálna.
Preto možno tento bonmot nebude platiť na tejto blog platforme. Možno, že Hlavný(é) nebude iba oficiálny názor. Že je tu priestor aj pre iné, ako oficiálne pertraktované myšlienky. Pretože nasledujúce moje myšlienky a názory zjavne niekomu prekážali. Možno prezidentskej, alebo primátorskej kancelárii. Poďme teda k veci.
Odporúčal by som všetkým, ktorí svojou prítomnosťou v meste prechádzajúcom karnevale Dúhový Pride – teda v preklade Dúhová hrdosť, nie pochod (v angličtine parade), aby mali takého suseda homosexuála pedofila, ako býval nado mnou skoro 20 rokov a aby vychádzal z domu a kľučkoval ako v známom bratislavskom Pentagone medzi použitými injekčnými striekačkami a prázdnymi fľaškami po alkohole a šliapal po nespočetných ohorkoch z cigariet.
A po večeroch počúval v chodbe …More