csk.news
82.6K

Pripravuje sa František na koniec?

Monsignor Fabiàn Pedacchio, súkromný sekretár Františka, by sa možno vrátil na svoje predchádzajúce miesto v Kongregácii pre biskupov, pretože František má plán. Podľa MarcoTosatti.com (8. decembra…
Jsou určité registrace na Glorii, které rády sbírají fotky, momentky papeže a znich dedukují cokoli... Znáte ty momentky z domova, že? To ještě byly klasické fotky a člověk nemohl třídit materiál a mazat co libo. Musel si vystačit s momentkou, kde se ne vždy každý krásně tvářil. Kolik se lidé nesmáli.... A přitom se tak dobře znali, takže nebádali nad ksichtíkem, ale smáli se.... V současnosti …More
Jsou určité registrace na Glorii, které rády sbírají fotky, momentky papeže a znich dedukují cokoli... Znáte ty momentky z domova, že? To ještě byly klasické fotky a člověk nemohl třídit materiál a mazat co libo. Musel si vystačit s momentkou, kde se ne vždy každý krásně tvářil. Kolik se lidé nesmáli.... A přitom se tak dobře znali, takže nebádali nad ksichtíkem, ale smáli se.... V současnosti když se jede video, tak každý záběr má desítky fotek a někdy i více a pak není problém zpomalovat záběry a hrát si a dnes je zcela normální udělat kompletní video záznam tak, že nepoznáte fake. Čili i videozáznam může být dokonale zmanipulovaný i v amatérských podmínkách a nic běžný uživatel nepozná. Nemá šanci. jedině softwary na rozpoznání případných nesrovnalostí si s tím poradí. Takže mne nijak nezneklidňuje nejen obličej papeže, ale ani výroky Libora Halika, Barbarin, Joske a jiní ... Ono je to jen legrační a to je vše. Dnešní doba nás musí naučit obezřetnosti. A pokud přijde 5G internet, pak se těšme. Mnohem rychlejší virtualizace, mnoho sběrných bodů, snazší napadení platforem hackery, ale v zásadě i jakákoli technologie bude urychlená a pokud sem někdo nasadí jakákoli videa s papežem, tak to mohou být ryzí smyšlenky. Obraz nás totiž může klamat a my budeme muset vystačit s vírou v dobrého a milujícího Boha. Smysly jsou velmi lehce klamatelné. To nám už předvádí televize, kde mnoho lidí jako v hypnóze sedí před svými plochými plazmami a je skutečně - manipulována. Nejen reklamami....
-------------------------------------------------------------
Joske
před 55 minutami
Spadla pokrytecká maska milovníka malých dětí a líbače pohanských nohou. Nepatrná žena chytila ruku Bergoglia a výraz jeho tváře potemněl do skutečné podoby.
Joske
Spadla pokrytecká maska milovníka malých dětí a líbače pohanských nohou. Nepatrná žena chytila ruku Bergoglia a výraz jeho tváře potemněl do skutečné podoby.
Joske
Slyšíte, ale nekonáte. Spása člověka spočívá v bezpodmínečné poslušnosti. Jedině tak může být člověk obrazem Božím, když bude konat Boží vůli. Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste …More
Slyšíte, ale nekonáte. Spása člověka spočívá v bezpodmínečné poslušnosti. Jedině tak může být člověk obrazem Božím, když bude konat Boží vůli. Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Kallistratos
Tys mluvčí Pána Ježíše? A co ještě nechtěl? Kravatu? Černou barvu? Symfonickou hudbu? Neželezné kovy? Kostelné klenbu a nebo klobouky?
--------------------------
Přítel
před 2 hodinami
Ježíš nechtěl ve své církvi kněze.
Přítel
Ježíš nechtěl ve své církvi kněze.
Joske likes this.
Joske
Kněží, které máš na mysli, jsou nedílnou součástí náboženských systémů, uzavřených v Satanově matrici.
Následování Ježíše a bezpodmínečná poslušnost osvobozuje, každý následovník se podle slov apoštola Petra stává královským knězem.
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého …More
Kněží, které máš na mysli, jsou nedílnou součástí náboženských systémů, uzavřených v Satanově matrici.
Následování Ježíše a bezpodmínečná poslušnost osvobozuje, každý následovník se podle slov apoštola Petra stává královským knězem.
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petr 2:9
Vinyiczky Bence
Ad dalila: o vás to vieme dávno
apredsasatoci likes this.
dalila
A ja rád dristam dristam