vi.news
92

Sẽ Phải "Hiểu Lại" Về Cuốn "Sự Sống Con Người"

Tin đồn về sự tồn tại của một ủy ban bí mật ở Vatican cho tông huấn Humanae Vitae - Sự Sống Con Người đã được xác minh thêm một lần nữa trên Vatican Radio bởi chủ tịch ủy ban, Cha Gilferdo.