Pana Mária Don Gobbimu, Fatima, 15. marca 1993

Fatima (Portugalsko), 15. marca 1993 CHCELA SOM ŤA MAŤ TU „Dnes vás volám, aby ste v duchu prišli sem, moji milovaní synovia, do chudobnej Cova da Iria vo Fatime, kde som sa zjavila, aby som vám …
Michal Maria
Coburg ako sa máš, ešte si v karanténe? Boh ťa žehnaj! +
Michal Maria
Preto dnes z mojej svätyne vo Fatime opakujem svoje naliehavé pozvanie, aby ste sa uchýlili ku mne vaším zasvätením sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby ste všade rozmnožovali večeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala, medzi kňazmi, medzi deťmi a mládežou, a tiež v rodinách.

Nebojte sa. Nedajte sa pripraviť o odvahu. Ja som stále s vami.
Michal Maria
Ako Noe pozýval v mene Hospodina ku vstupu do archy, v ktorej sa mali zachrániť pred potopou, tak teraz ty, môj malý syn, menom nebeskej Matky musíš pozývať všetkých, ktorí sa majú zachrániť, aby vstúpili pod ochranu môjho Nepoškvrneného Srdca, aby boli uchránení od veľkej skúšky, ktorá teraz dolieha na Cirkev a na ľudstvo.
Peter(skala)
Ľudstvo teraz zakúsi krvavú hodinu svojej pohromy: bude bičované metlou epidémií, hladu a ohňa; mnoho krvi bude preliatej na vašich cestách: vojna sa rozšíri všade a prinesie na svet nepredstaviteľnú skazu.
🤔

... a to povedala v r.1993, kedy už bolo nie len po 2.svet.vojne ale dokonca aj po studenej vojne (po páde socialistickeho sväzu). V čase, kedy si postkomunisticke krajiny mysleli, že …More
Ľudstvo teraz zakúsi krvavú hodinu svojej pohromy: bude bičované metlou epidémií, hladu a ohňa; mnoho krvi bude preliatej na vašich cestách: vojna sa rozšíri všade a prinesie na svet nepredstaviteľnú skazu.
🤔

... a to povedala v r.1993, kedy už bolo nie len po 2.svet.vojne ale dokonca aj po studenej vojne (po páde socialistickeho sväzu). V čase, kedy si postkomunisticke krajiny mysleli, že vojna už nebude a teraz je tu aj s epidemiou. Vojna začala, už len sa vyhrotí až sa bude bojovať v každom štáte.

Lenže Nádej ostáva a čaká na Veľké Varovanie, ktoré zastaví vojnu, hlad, choroby ...