Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
43

Tổng Giám mục cử hành Phụng vụ trước năm 1960

Khi còn ở Rome, Tổng giám mục Portland Alexander Sample, Hoa Kỳ, đã tổ chức Lễ Candlemas trong Hội huynh đệ St Peter bằng cách sử dụng các nghi thức tiền 1960. Phụng vụ này đã bị bãi bỏ bởi Pius …