pl.news
549

Dlaczego Franciszek pozbył się kardynała Filoniego

Zastępca kardynała Fernanda Filoniego na stanowisku prefekta Kongregacji ds Ewangelizacji może kierować się motywami osobistymi, pisze Sandro Magister na Settimo Cielo 11 grudnia. Filoni został „brut…