Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
59

Hồng Y Sarah nên trừ tà Giáo đường Thánh Peter - Đức ông Bux

Giáo đường Thánh Peter, cần phải được trừ tà sau khi nó bị ô uế bởi Pachamama, Đức ông Nicola Bux, nói với LaFedeQuotidiana.it (ngày 10 tháng 11). Khi chính giáo hội tôn sùng một thần tượng trong …