5 modlitieb zjavených vo Fatime, ktoré by každý katolík mal vedieť.

Zjavenie anjela a Panny Márie trom chudobným deťom vo Fatime v Portugalsku na začiatku 20. storočia sú jedným z najznámejších zázrakov v katolíckom svete. Deti dostali veľa správ, ktoré väčšinou …More
Zjavenie anjela a Panny Márie trom chudobným deťom vo Fatime v Portugalsku na začiatku 20. storočia sú jedným z najznámejších zázrakov v katolíckom svete. Deti dostali veľa správ, ktoré väčšinou vyžadovali ich osobnú konverziu a modlitbu, ako aj slová 5 nových modlitieb. Prvá modlitba je pravdepodobne známa viacerým ľuďom, ale ostatné 4 modlitby nie sú pre mnohých tak známe. Tu je 5 modlitieb, ktoré dostali deti vo Fatime:
1) Fatimská modlitba
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä
tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.
Mária povedala deťom, aby ľudia túto modlitbu pridali na záver každého desiatku ruženca.
2) Modlitba o milosť
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Táto modlitba bola daná deťom anjelom, ktorý ich navštívil v roku 1916, rok pred tým, než sa im zjavila samotná …
More
Barbarin likes this.
Zedad
Panno Maria z Fatimy, oroduj za nás
Mates5485 likes this.
Zedad and 8 more users like this.
Zedad likes this.
Monika G likes this.
Otec Eirene likes this.
Ervin Romano likes this.
ekans likes this.
Bratia a sestry likes this.
dyk likes this.
warez likes this.
Peter(skala) likes this.