24:33
Libor Halik
871.2K

Protest slušných a křesťanů proti porno zneuctění narození a smrti Ježíše Krista

26.5.2018 18.45-21.00 Asi nejdramatičtější slova a činy před a v brněnském divadle Husa na provázku. My jsme Krista nezapřeli. Sv. Matouš 10,32-33 "Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před …More
26.5.2018 18.45-21.00 Asi nejdramatičtější slova a činy před a v brněnském divadle Husa na provázku. My jsme Krista nezapřeli. Sv. Matouš 10,32-33 "Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích." Ti Brňáci, kteří se NEzastali dobrého jména Krista, by měli hořce, jako ap. Petr, plakat, než bude pro ně pozdě!
Mates5485 likes this.
Historik F. Vnuk: Komu nevyhovujú bohoslužby v Pliberku? V pozadí tohto odmietnutia treba vidieť tie isté zákerné sily a tú istú slabosť niektorých cirkevných hodnostárov, ktoré prekazili slovenské púte do Altӧttingu alianciazanedelu.sk/archiv/3681
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Janko333 likes this.
Libor Halik
V Brně 26.5.2018 NEznělo ŽÁDNÉ Jude raus (židé ven!). Proti židovství tam u divadla a v divadle NEpadlo ani 1 slovo! Naopak 24 dní hladovějící a 4. den nepijící letniční evangelikál Václav Lamr, křesťan židovského původu, s velkou úctou nahlas hebrejsky zazpíval židovké modlitební vyznání víry. Viz: 16.min 37.sec z 24 minutového videa: Protest slušných a křesťanů proti porno zneuctění narození …More
V Brně 26.5.2018 NEznělo ŽÁDNÉ Jude raus (židé ven!). Proti židovství tam u divadla a v divadle NEpadlo ani 1 slovo! Naopak 24 dní hladovějící a 4. den nepijící letniční evangelikál Václav Lamr, křesťan židovského původu, s velkou úctou nahlas hebrejsky zazpíval židovké modlitební vyznání víry. Viz: 16.min 37.sec z 24 minutového videa: Protest slušných a křesťanů proti porno zneuctění narození a smrti Ježíše Krista Více na: Senátor Čunek fandí Slušným lidem, senátorka Wagnerová úchylákům
Libor Halik
Exorcismus démonů jsme vykonali hlasitě pár slovy společně přímo na místě před vstupem protestujících 30 Slušných lidí a protestujících 15 Křesťanů dovnitř budovy divadla 26.5.2018 před 19.00. Provedl jsem ho já, pravoslavný kněz po předchozím 1 denním postu od všeho jídla, a evangelikál Václav Lamr postící se 24. den od jídla a 4. den i od vody. Již předtím opakovaně některé katolické ženy …More
Exorcismus démonů jsme vykonali hlasitě pár slovy společně přímo na místě před vstupem protestujících 30 Slušných lidí a protestujících 15 Křesťanů dovnitř budovy divadla 26.5.2018 před 19.00. Provedl jsem ho já, pravoslavný kněz po předchozím 1 denním postu od všeho jídla, a evangelikál Václav Lamr postící se 24. den od jídla a 4. den i od vody. Již předtím opakovaně některé katolické ženy posypávaly exorcisovanou solí vchod do divadla Husa na provázku. Bůh nás vyslyšel a zabralo to. Sláva Bohu! Info pro @mike084
Zedad likes this.
Libor Halik
Kromě protestujících 30 Slušných lidí a protestujících 15 Křesťanů se publikum skládalo z místních i zahraničních sexuálních úchyláků, včetně ředitele Národního divadla Brno Glasera a rektora Janáčkovy akademie muzických umění Petra Oslzlého - seděli v 1. řadě. Úchylákům fandí i bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Info pro @majina1 a …More
Kromě protestujících 30 Slušných lidí a protestujících 15 Křesťanů se publikum skládalo z místních i zahraničních sexuálních úchyláků, včetně ředitele Národního divadla Brno Glasera a rektora Janáčkovy akademie muzických umění Petra Oslzlého - seděli v 1. řadě. Úchylákům fandí i bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Info pro @majina1 a @Tomislav a @mike084
Rapture likes this.
majina1
A čo to natvrdlé publikum, ktoré nechalo špiniť Pána Ježiša a aj Český národ, žumpa pornohercov hercov sa ukázala svetu a a oni jej tlieskali, okrem skupinky Slušných ľudí, ktorá svoj nesúhlas slušne prejavila, Boh im žehnaj a ostatným odpusť lebo nevedia čo robia!
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Don Reto Nay likes this.
Tomislav
Bůh žehnej Otci Liboru Halíkovi, jehož víra, odříkavost a odvaha postavit se za Krista a hájit Pána proti celému světu předčí mnohé z katolíků. Takové postavy bychom potřebovali mezi biskupy.
majina1 and one more user like this.
majina1 likes this.
ľubica likes this.
Namor
Děkuji předsedovi Slušných lidí p.Pernicovi, že našel odvahu spolu s ostatními protestovat proti této nehoráznosti .
Sami jsme se aktivně zúčastnili modlitbového shromáždění na nám.Svobody v Brně , které se konalo před týdnem organizované byzantským patriarchátem.
Také jsem 29.4.2018 psal email všem biskupům, kde jsem děkoval za prohlášení ale zároveň jsem je vyzval k tomu, že to nestačí a je …More
Děkuji předsedovi Slušných lidí p.Pernicovi, že našel odvahu spolu s ostatními protestovat proti této nehoráznosti .
Sami jsme se aktivně zúčastnili modlitbového shromáždění na nám.Svobody v Brně , které se konalo před týdnem organizované byzantským patriarchátem.
Také jsem 29.4.2018 psal email všem biskupům, kde jsem děkoval za prohlášení ale zároveň jsem je vyzval k tomu, že to nestačí a je NUTNO tuto věc dobojovat dokonce a to i právní cestou tedy podáním trestného oznámení na lidi, kteří tuto hru aktivně propagují (brněnské zastupitelstvo, ředitel divadla, režisér i herci).
Dále pak velké dík všem, kteří jakýmkoliv způsobem zabojovali i duchovními zbraněmi.

Nyní nastává dokončit tuto akci podáním trestního oznámení dle zákona č. 40/2009 sb. trestního zákoníku dle § 355 a § 356

Nyní je čas následovat Krista dle Jan 18,22-23
a nutnost podání trestného oznámení !!!


www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo


b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist
majina1 and one more user like this.
majina1 likes this.
ľubica likes this.
Zedad
Odprošujeme tě za to rouhání, Pane Ježíši.
majina1 likes this.
Zedad likes this.