TV Fatima
452

PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI

Nekaltajai Marijos Širdžiai 2007 05 01 PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI 1917 metais Portugalijos kaimelyje Fatimoje trims piemenėliams Liucijai, Jacintai ir Pranciškui apsireiškė Švč. Mergelė Marija. …