borgan
278

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Kto stworzył świat?

52. Kto stworzył świat? Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia. chrys…
Polak-PL and one more user like this.
Polak-PL likes this.
mk2017 likes this.